Stichting Pergamijn

Pergamijn_2.jpeg

Stichting Pergamijn

7 July, 2022

1580 stuks Nexans Cat 6 UTP aansluitingen. Werkzaamheden betreft het monteren en bekabelen van 780 wifi accespoints en 800 aansluitingen t.b.v. het zorgsysteem. Verdeelt over 50 tal locaties in de omgeving.